Panu Lehtovuori

Yhdyskuntasuunnittelun teorian professori

Tietoja

Panu Lehtovuori toimii yhdyskuntasuunnittelun teorian professorina Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä. Hän on yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmän johtaja. Lehtovuoren tutkimuskohteet keskittyvät tilapäisiin käyttöihin ja julkisen kaupunkitilan uusiin muotoihin, kaupunkisuunnittelun menetelmäkehitykseen ja rakennetun ympäristön resurssitehokkuuteen. Lehtovuori on Arkkitehtitoimisto Livadyn osakas. Livady on yksi Suomen johtavista rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen asiantuntijoista. Lehtovuori toimii aktiivisesti myös kansainvälisen kaupunkianalyysiin ja strategiseen kehittämiseen keskittyvän SPIN Unitin piirissä.

Julkaisut

Drivers of global urbanization – exploring the emerging urban society. Lehtovuori, P., Tartia, J. & Cerrone, D. (2019). In: Leary-Owhin, M.E. and McCarthy, J.P. (eds.), Routledge Handbook of Henri Lefebvre, The City and Urban Society, Oxon: Routledge, pp. 327-335.

Tilallisten innovaatioiden suojelu kaupunki-uudistuksessa. Ruoppila, S., & Lehtovuori, P. (2019). Yhdyskuntasuunnittelu, 57(4), pp. 63-67.

Tulevaisuuskatsaus eräiden maiden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmiin. Lehtovuori, P., Ekroos, A., Kuusela, K., Rantanen, A., Rajaniemi, J. & Schmidt-Thomé, K. (2019). Helsinki: Ympäristöministeriön julkaisusarja 2019:24.

Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke), Jama, T., Lehtovuori, P., Rajaniemi, J., Siikonen, M., Mäntynen, J., Rantanen, A., Joutsiniemi, A., Koskela, K., Kärkinen, T., Saarikoski, P. & Saarniaho, K. (2018). Helsinki: Ympäristöministeriö.

Urbanism at a Turning Point. Modern, Postmodern, Now. Lehtovuori, P. & Varna, G. (2017). In: From Postwar to Postmodern — 20th Century Built Cultural Heritage. Conference Proceedings of the 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, pp. 86-98. ISBN 978-91-7209-800-8.

Temporary Uses Producing Difference in Contemporary Urbanism. Lehtovuori, P. & Ruoppila, S. (2017). In: Henneberry, J. (ed), Transience and Permanence in Urban Development, Wiley, pp. 47-64

February 1, 2020

Toronto July 2008

The reddish background image of this site is from July 2008. We were visiting the city with my wife Hille, looking at ethnic places and interesting architecture, such as Viljo Revell’s famous City Hall and Will Alsop’s funky Art School. One day we were close to Daniel Libeskind’s at that time brand new Royal Ontario Museum, which I liked despite controversies around the building. The hipster car on street next to Libeskind’s formal experiments and a red glazed piece of urban furniture that splintered and coloured the view, made the moment special. Next day we drove to Chicago to ACSA-AESOP conference. But that’s other story…